35 laptopów dla gminnych placówek oświatowych

Zdalna Szkoła logo

Gmina Lwówek ponownie pozyskała środki na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół, dla których jest organem prowadzącym. Tym razem grant opiewał na kwotę 74 995 zł i został przyznany gminie w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”.

Projekt jest kontynuacją pierwotnego programu „Zdalna Szkoła”. Oba programy są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ze względu na zagrożenie zakażeniami koronawirusem.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 74 995 zł, 31 sierpnia 2020 r. do szkół w Brodach, Chmielinku, Pakosławiu, Posadowie i Zębowie trafiło po pięć nowoczesnych laptopów, a do szkoły w Lwówku 10 tego typu urządzeń. Łącznie placówki oświatowe wzbogaciły się o 35 laptopów. Do każdego komputera dołączono optyczną mysz przewodową. Dodano również 10 licencji Microsoft Office Standard. Każda placówka otrzymała także dwukomorową torbę na laptopa. Pozyskany sprzęt ma służyć nauczycielom i uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych, do kontynuowania prowadzenia zdalnego nauczania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Sumując środki i sprzęt pozyskany ostatnio przez Gminę Lwówek, w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2024-2020 otrzymano 144 995 zł, za co zakupiono łącznie 65 nowoczesnych laptopów, które trafiły do gminnych placówek oświatowych.