Dziś jest: Czwartek, 21-01-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Oferta inwestycyjna

04
03

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na...

BURMISTRZ    MIASTA  I  GMINY  LWÓWEK
Ogłasza
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lwówek przeznaczonych w studium  pod aktywizacje gospodarczą, oznaczone jako działki:
 - nr 225 o powierzchni 0,25 ha cena wywoławcza    40 000,00 zł , wadium 4 000,00 zł,
- nt 226 o powierzchni 3,09 ha cena wywoławcza   800 000,00 zł. wadium 80 000,00 zł, położone w obrębie wsi Posadowo , w odległości 1 km od Lwówka przy drodze powiatowej Lwówek- Opalenica.
 
Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Przetarg na sprzedaż podanych nieruchomości  odbędzie się dnia  22 kwietnia  2016r. godz. 10:00  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w   Lwówku , ul. Ratuszowa 2, pok. Nr 9.
 Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 18 kwietnia  2016r.na konto: PKO BP O/Nowy Tomyśl nr  95 1020 4144 0000 6702 0007 0250.  za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 pok. nr 8, tel. 0-61 44-14-024 w. 36
Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie  www.bip.lwowek. com.pl.
 
02
01

OFERTA INWESTYCYJNA

Załączniki