Dziś jest: Poniedziałek, 12-11-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Informacja na temat funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminie Lwówek

  • 04-01-2016
  • przez Maciej Piechowiak
Uwaga
Informujemy, że od dnia 5 stycznia 2016 r. do odwołania, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminie Lwówek, przyjmować będzie interesantów od poniedziałku do piątku, w godz. od 830 do 1230, w Urzedzie Miasta i Gminy Lwówek, pokój nr 18 (piętro II).
 
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (link do ustawy TUTAJ), dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu, w gminie Lwówek uruchomiono jeden z 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dostępm do darmowych porad prawnych (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) osoby, które nie ukończyły 26. roku życia;
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
3) osoby, które ukończyły 65 lat;
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (chodzi o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny);
5) kombatanci;
6) weterani;
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Pomoc prawna polegać będzie na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy;
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
3) prawa cywilnego;
4) prawa karnego;
5) prawa administracyjnego;
6) prawa ubezpieczeń społecznych;
7) prawa rodzinnego;
8)prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją