Dziś jest: Wtorek, 25-06-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Pięknieją lwóweckie wsie – Brody, Grońsko

  • 28-12-2018
W październiku 2018 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Brody  i Sołectwo Grońsko związane z realizacją projektów, które były laureatami VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W ramach projektu Sołectwa Brody „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Gościu siądź pod mym dachem i odpocznij chwilę ”  zmodernizowany został biesiadnik w Brodach – pojawiły się rolety zabezpieczają biesiadujących przed wiatrem, zostało wykonane m.in. utwardzenie terenu pod biesiadnikiem, zagospodarowany został również teren przy samym biesiadniku. Zostało wykonane kolorowe ogrodzenie drewniane przy placu zabaw a także ogrodzenie panelowe za biesiadnikiem, zakupiono również betonowy stół do tenisa, ruszt do ogniska, lampy ledowe oświetlające teren przy biesiadniku. Przy drodze stanęła również tablica informująca o zasobach wsi. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 48.188,83zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 12,5tys zł, kwota 12.700,00zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 10.438,83zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brody. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie oszacowana została na kwotę 12.550,00zł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 
W ramach projektu Sołectwa Grońsko „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr a tętniło życie” wykonano kolejny etap modernizacji świetlicy wiejskiej we Grońsko. W ramach projektu wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego na sali, a także wykonana została nowa posadzka z płytek gresowych. Wszelkie prace rozbiórkowe, demontaż starych podłóg, rozbiórka starej sceny, uzupełnienie piasku pod nową podłogę, demontaż starego nawiewu, itp. Wykonywali sami mieszkańcy. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 101.718,44zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 30.000,00zł, kwota 44.280,44zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 12.000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grońsko. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie oszacowana została na kwotę 15.438,00zł    
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją