Dziś jest: Niedziela, 18-08-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Informacja Burmistrza do mieszkańców - spalanie odpadów drewnianych

  • 21-01-2019
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
 
 
Na podstawie otrzymanych zaleceń od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, wskazujących na nieprawidłowości polegające na spalaniu przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopodobnych wbrew przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93), proszę mieszkańców Miasta i Gminy Lwówek o przestrzeganie powyższych przepisów.
 
Zgodnie z wskazanym wyżej rozporządzeniem osoby fizyczne mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, do wykorzystania jako paliwo, odpady drewniane. Rozporządzenie to nie pozwala jednak na takie wykorzystanie odpadów forniru, płyty wiórowej oraz trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych, których spalanie w nieprzystosowanych do tego instalacjach powoduje znaczną emisję substancji szkodliwych.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją