Dziś jest: Czwartek, 09-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w związku z Rewitalizacją Rynku (od ok. godz. 18:00 poniedziałek 21.10.2019 r.)

  • 18-10-2019

Załączniki

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową kanalizacji deszczowej  przy rewitalizacji Rynku w Lwówku, w poniedziałek 21.10.2019r od godz. 18:00 nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu w centrum miasta. Na tym etapie prac, konieczne jest wyłączenie z ruchu pierzei północnej Rynku (od Chaty Polskiej). Podczas tego etapu prac, wjazd i wyjazd z tej części Rynku zostanie zablokowany zaporami zarówno od strony ul. Pniewskiej, ul. 3-go Stycznia, oraz ul. Powstańców Wlkp. Ruch na ulicach wokół rynku będzie odbywał się w obu kierunkach na  pierzei wschodniej (przy LEWIATANIE) oraz południowej (przy BANKU PKO BP). Z kolei na pierzei zachodniej będzie możliwość ruchu w jednym kierunku, w stronę ul. 3-go Stycznia. Z uwagi na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na dwóch pierzejach Rynku, zaleca się aby samochody, które będą parkowały po wewnętrznej stronie jezdni wokół Rynku, dojeżdżały bezpośrednio do pasa zieleni oddzielającego płytę Rynku od jezdni (wjeżdżały na znajdujący się tam chodnik). Ułatwi to ruch dwukierunkowy na jezdni wokół Rynku.  Na czas prowadzenia tych prac obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju samochodów po zewnętrznej stronie jezdni (od strony posesji) na pierzejach z ruchem dwukierunkowym. Dodatkowo zakazuje się wjazdu i parkowania pojazdów na terenie z trylinki wokół przystanku autobusowego. Plac ten zostaje przeznaczony wyłącznie do postoju i manewru autobusów, dopuszcza się natomiast parkowanie samochodów na bruku, na płycie Rynku.
 Z chwilą wprowadzenia niniejszej tymczasowej organizacji ruchu, równocześnie usunięty zostanie wprowadzony tymczasowo objazd z ul. Stefana Wittmanna w ul. 3-Stycznia, przywracając ruch jednokierunkowy na ul. 3-Stycznia. Z uwagi na zablokowanie wjazdu od strony ul. Powstańców Wlkp. na Rynek, zostanie wprowadzony również objazd dla samochodów ciężarowych i autobusów z ul. Powstańców Wlkp, poprzez ul. Polną i Magazynową do ul. Pniewskiej. Samochody osobowe z ul. Powstańców Wlkp. będą mogły przejechać w kierunku ul. Pniewskiej poprzez ul. Groblę, a w kierunku ul. 3-go Stycznia poprzez ul. Świętojańską i ul. Gołębią. Burmistrz Miasta i Gminy prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania i nie jeżdżenia na pamięć. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej Lwówka.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją