Dziś jest: Czwartek, 09-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza o polowaniach zbiorowych

  • 24-10-2019

Załączniki

Lwówek, dnia 24 października 2019 r.
 
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
 
 
Informuję, że w granicach administracyjnych Gminy Lwówek, w podanych poniżej terminach odbędą się polowania zbiorowe zorganizowane przez  Koła Łowieckie:
- nr 17 „Drop” z Poznania – obwód łowiecki nr 214 (Linie) – terminy polowań: 09.11.2019 r. 23.11.2019 r.  
- nr 4 „Słonka” z Poznania – obwód łowiecki nr 213 – termin polowania: 23.11.2019 r.
- nr 2 „Ratusz” z Poznania – obwód łowiecki nr 215 (Komorowo, Zębowo) – termin polowań: 26.10.2019 oraz 16.11.2019 r.
- nr 19 „Łoś” z Poznania – obwód łowiecki 216 (Chmielinko, Grońsko, Krzywy Las) – termin polowania: 03.11.2019 r.
- nr 40 „Żbik” z Kuślina – obwód łowiecki nr 220 („Buczki”, „Białe Błota”) – termin polowań: 16.11.2019 r.28.11.2019 r. 29.11.2019 r. 30.11.2019 r.
 
Granice dzierżawionych obwodów łowieckich ww. kół łowieckich, zostały przedstawione na poglądowym załączniku graficznym.
 
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.), z obwodów łowieckich wyłączone są m.in.:
1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
3) tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją