Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek

W czerwcu 2012 r. zakończono ostatnie zajęcia edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych gminy Lwówek w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek” – PO Kapitał Ludzki: Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe z Brodów, Chmielinka, Grońska, Lwówka, Pakosławia, Posadowa i Zębowa. Zgodnie z założeniami w jednostkach tych przeprowadzono następujące rodzaje zajęć dodatkowych i zakupiono niżej wymienione pomoce dydaktyczne:

1) w szkole podstawowej w Brodach:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo – w zajęciach wzięło udział 6 uczniów, w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 22 uczniów, w tym 11 chłopców i 11 dziewczynek.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

W szkole w Brodach w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3400,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: „Mikroskop w walizce” (1 szt.), programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), Logiczne układanki (3 szt.), pięć zestawów kontrolnych PUS, Grę Bingo – lotto liczbowe (1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Brodów, gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 29 635,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

2) w szkole podstawowej w Chmielinku:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 13 uczniów, w tym 6 chłopców i 7 dziewczynek;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 13 uczniów, w tym 7 chłopców i 6 dziewczynek;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo – w zajęciach wzięło udział 7 uczniów, w tym 4 chłopców i 3 dziewczynki.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 31 uczniów, w tym 16 chłopców i 15 dziewczynek.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

W szkole w Chmielinku w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3400,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Programy multimedialne do nauki czytania i pisania (10 szt.), Logiczne układanki (3 szt.), Pomoc dydaktyczną „Liczę z Reksiem” (10 szt.), pięć zestawów kontrolnych PUS, Pomoc dydaktyczną „Rozwijamy mowę i myślenie dziecka” – zestaw I i II (po 6 szt.), Grę Bingo – lotto liczbowe (1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Chmielinka, gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 29 635,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

3) w szkole podstawowej w Grońsku:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 9 uczniów, w tym 4 chłopców i 5 dziewczynek;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo – w zajęciach wzięło udział 5 uczniów, w tym 0 chłopców i 5 dziewczynek.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 16 uczniów, w tym 6 chłopców i 10 dziewczynek.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

W szkole w Grońsku w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3500,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: „Mikroskop w walizce”, Pomoc dydaktyczną „Czas i zegar”, Wagę dydaktyczną, Liczydło stojące, Oś liczbową „Magnetyczna linijka”, Dwustronny termometr, EduRom grę matematyczną „Magiczne wakacje”, Pomoc dydaktyczną „onomatopeje” (po 1 szt.), Razem w szkole – ćwiczenia dodatkowe. Czytam, Wesoła szkoła i przyjaciele. Ćwiczenia dodatkowe. Czytam (po 5 szt.), Wesoła szkoła i przyjaciele. Ćwiczenie rozwijające czytam ze zrozumieniem (10 szt.), Pomoc dydaktyczną „Liczymy do 10”, Pomoc dydaktyczną „Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20”, Krzyżówki matematyczne, Pomoc dydaktyczną „Wielka podróż matematyczna. Ćwiczenia dla dzieci 6- i 7-letnich” (po 2 szt.), Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), ćwiczenia kształtujące ciche czytanie ze zrozumieniem dla klasy 2 s.p. oraz czytanie ze zrozumieniem dla klasy 3 s.p., gry edukacyjne „Klik” i „Detektyw ortografek” (po 1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Grońska gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 29 735,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

4) w szkole podstawowej w Lwówku:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 5 chłopców i 3 dziewczynki;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – w zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo – w zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 28 uczniów, w tym 15 chłopców i 13 dziewczynek. 1 lutego 2012 r. jedna z dziewczynek uczęszczających na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z powodu zmiany miejsca zamieszkania zrezygnowała z zajęć. Od marca została zastąpiona inną uczennicą wyłonioną zgodnie z zasadami naboru do projektu.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), po 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 132 h) oraz po 66 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 132 h).

W szkole w Lwówku w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 528 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 41 976,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 7000,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: „Mikroskop w walizce” (1 szt.), Lupę z rączką (1 szt.), Palnik spirytusowy (1 szt.), Dwustronny termometr (1 szt.), Dodawanie do 20 – domino (1 szt.), Sylaby w dominie (1 szt.), Historyjki obrazkowe (1 szt.), Zestaw do działań matematycznych (2 szt.), Liczymy żetony (2 szt.), Karty logopedyczne „Piotruś” Pakiet I i II (po 1 szt.), Programy multimedialne: „Czytam i piszę – kl. 0-3” oraz „Liczę z Reksiem” (po 1 szt.), laptop (1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Lwówka gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 48 976,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

5) w szkole podstawowej w Pakosławiu:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 12 chłopców i 4 dziewczynki;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 10 chłopców i 6 dziewczynek;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – w zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 13 chłopców i 3 dziewczynki.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 31 uczniów, w tym 18 chłopców i 13 dziewczynek.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 42 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 84 h), po 42 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 84 h) oraz po 42 zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 168 h).

W szkole w Pakosławiu w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 336 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 712,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3000,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej (1 szt.), grę dydaktyczną „Loguś” (1 szt.), Logopedię. Pakiet podstawowy (1 szt.), Gra Bingo – lotto liczbowe (1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Pakosławia gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 29 712,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

6) w szkole podstawowej w Posadowie:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 18 uczniów, w tym 13 chłopców i 5 dziewczynek;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 9 uczniów, w tym 5 chłopców i 4 dziewczynki;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo – w zajęciach wzięło udział 7 uczniów, w tym 2 chłopców i 5 dziewczynek.

Łącznie zajęcia rozpoczęło 33 uczniów, w tym 20 chłopców i 13 dziewczynek. Od lutego jeden z chłopców uczęszczających na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z powodu zmiany miejsca zamieszkania zrezygnował z zajęć. Zajęcia ukończyło więc 32 uczniów, w tym 19 chłopców i 13 dziewczynek.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

W szkole w Posadowie w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3400,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne: „Łamigłówki słowne” (5 szt.), „Znajdź różnice i ułóż” (2 szt.), Alfabet (1 szt.), „Wesoła szkoła i przyjaciele – Ćwiczenia rozwijające. Czytanie ze zrozumieniem. Kl. I” (2 szt.), „Warsztat doskonalenia graficznego”, „Gąsienica z kieszonkami”, „Klocki matematyczne”, „Makatka matematyczna”, „Zestaw dużych odważników”, „Bryły geometryczne z tworzywa”, „Mistrz umysłu”, „Skarby lasu”, „Drzewo demonstracyjne”, „Zjawiska pogodowe, dbaj o naszą planetę”, „Kodeks dobrego zachowania w szkole”, „Zestaw odkrywcy”, „Unia Europejska”, „Pierwsze kroki z magnesem”, „Mikroskop w walizce” (po 1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Posadowa gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 29 635,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;

7) w szkole podstawowej w Zębowie:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – w zajęciach wzięło udział 24 uczniów, w tym 13 chłopców i 11 dziewczynek;
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – w zajęciach wzięło udział 14 uczniów, w tym 6 chłopców i 8 dziewczynek;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo – w zajęciach wzięło udział 12 uczniów, w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 49 uczniów, w tym 25 chłopców i 24 dziewczynki.

Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

W szkole w Zębowie w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.

Dodatkowo we wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3500,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne: „Zegar magnetyczny – nauka czasu”, „Magnetofon”, „Mikrofon MP3”, „Mikroskop w walizce” (po 1 szt.), Lupa z rączką 3 w 1 (8 szt.), Podwójna lupa (8 szt), Logiczna układanka: „Geometryczne kształty 2”, „Zabawki”, „Transport”, „Owoce”, „Geometryczne kształty 1” (po 1 szt.), Gra Bingo – lotto liczbowe (1 szt.), Multimedialny Układ Słoneczny (1 szt.).

W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Zębowa gmina Lwówek wydała na potrzeby tej placówki kwotę 29 735,00 zł. Całość pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Podsumowując, zajęcia „Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek” w 7 placówkach oświatowych gminy rozpoczęło 210 uczniów. Po I półroczu szkolnym dwoje uczniów zmieniło miejsce zamieszkania i musiało zrezygnować z zajęć. W jednej ze szkół na wolne miejsce wprowadzono nowego uczestnika. W drugiej wakujące miejsce zostało nieobsadzone. Ostatecznie wsparcie w zakresie indywidualizacji otrzymało 209 uczniów, w tym 110 chłopców i 99 dziewczynek.

Dzieci uczestniczące w projekcie zostały do niego zakwalifikowane przy zachowaniu zasady równości szans i płci. Również w trakcie zajęć szczególną uwagę zwracano, by przekazać uczniom i uczennicom wiedzę dotyczącą szerokiego i niezależnego od płci spektrum możliwości wyborów życiowych oraz by uczyć je szacunku do odmienności i różnic tak, by uchronić je od stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.

Łącznie przeprowadzono 2514 godzin zajęć, w tym 876 zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 876 zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 300 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i 462 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

Wartość wszystkich przeprowadzonych zajęć wyniosła 199 863,00 zł. Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie zostały doposażone w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 27 200,00 zł. W placówkach tych zwiększył się również stopień i zakres wykorzystywania aktywizujących metod nauczania. Ponieważ całość kwoty na pokrycie powyższych sum pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, tym samym wartość środków pozyskanych przez Gminę Lwówek na realizację przedmiotowego projektu wyniosła 227 063,00 zł. Analiza testów przeprowadzonych wśród uczniów i uczennic na koniec I i II semestru oraz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli jednoznacznie wskazała, że odsetek dzieci biorących udział w zajęciach, u których nastąpiła poprawa efektów kształcenia, znacznie przekroczył wartość 70%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że cele i wskaźniki zawarte w projekcie w całości zostały zrealizowane i osiągnięte.