Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek

Logotyp Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy LwówekPoczątki Biblioteki sięgają 1948 roku. Funkcjonowała wtedy w jednym ciasnym pomieszczeniu i dysponowała 300 egzemplarzami książek. Obecnie znajduje się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i posiada wypożyczalnię, czytelnię, salę komputerową oraz oddział dla dzieci. Za jej działalność odpowiada kierownik – Anna Czekała.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, warsztaty dla uczniów, cykliczne noce gier, współorganizuje zajęcia podczas ferii i wakacji. Od 2023 biblioteka bierze udział w 5. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, co zaowocuje nakreśleniem nowej strategii działania instytucji oraz planem rozwoju na kolejne lata.

Całość księgozbioru jest skomputeryzowana, a dostępność książki można łatwo sprawdzić na bibliotecznej stronie internetowej.

Siedziba: Aleja Emilii Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek

https://biblioteka.lwowek.com.pl