Laptopy dla szkół z Gminy Lwówek w ramach Projektu „Zdalna Szkoła”

Zdalna Szkoła logo

Gmina Lwówek, w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 70 000 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół, dla których jest organem prowadzącym.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 70 000,00 zł, 30 czerwca 2020 r. do szkół w Brodach, Pakosławiu, Chmielinku i Zębowie trafiło po pięć nowoczesnych laptopów, a do szkoły w Lwówku 10 tego typu urządzeń. Łącznie placówki oświatowe wzbogaciły się więc o 30 laptopów, które w przypadku dalszego zagrożenia epidemiologicznego służyć będą nauczycielom i uczniom do kontynuowania prowadzenia zdalnego nauczania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione.