Modernizacja pracowni komputerowej w ZSPiP w Posadowie

Projekt z Gminy Lwówek otrzymał grant w ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dofinansowanie w wysokości 20 000 zł zostało przeznaczone na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Środki na realizację projektu przekazał organizator programu – Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Granat od PSE został w całości przeznaczony na zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni szkolnej w Posadowie. Zakupiony sprzęt zaopatrzono w najnowsze oprogramowanie, potrzebne do prowadzenia zajęć.

Ze względu na panującą sytuację w placówkach oświatowych i wprowadzone od 26 października 2020 r. zdalne nauczanie, uroczystego otwarcia nowej pracowni dokonali przedszkolacy. Najmłodsi, którzy edukują się w trybie stacjonarnym, bardzo szybko zainteresowali się nowymi urządzeniami komputerowymi. Oni również jako pierwsi mieli okazję uruchomić sprzęt i sprawdzić jego prawidłowe działanie. Próby wypadły obiecująco i przetestowane komputery czekają na powrót uczniów Szkoły Podstawowej w Posadowie. Na razie korzystać będą z nich nauczyciele w trakcie pracy zdalnej oraz uczniowie, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do Internetu w swoich domach lub muszą skorzystać z konsultacji w szkole.

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie składa wyrazy podziękowania Polskim Sieciom Elektroenergetycznym oraz Gminie Lwówek za pomoc w stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwijania kompetencji komputerowych uczniów z małych miejscowości. Jest to pomoc nieoceniona, gdyż dzieci nie zawsze mają dostęp do nowoczesnego sprzętu i sprawnie działającego Internetu. Niech uśmiech wychowanków i radość nauczycieli będzie najlepszym wyrazem wdzięczności za wspieranie lokalnych inicjatyw.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wyłania najlepsze projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz udziela finansowego wsparcia w ich wdrożenie w gminach, w których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Gmina Lwówek przystąpiła do ww. programu ze względu na realizację na jej terenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektu inwestycyjnego budowy linii 400 kV Baczyna – Plewiska.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronach: https://raport.pse.plhttps://wzmocnijotoczenie.pl.