Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach z nową kamerą termowizyjną

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach otrzymał grant w ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup kamery termowizyjnej. Środki na realizację projektu przekazał organizator programu – Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Zakupiony sprzęt będzie służył bezpieczeństwu mieszkańców gminy Lwówek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach składa wyrazy podziękowania Polskim Sieciom Energetycznym oraz Gminie Lwówek za pomoc w poprawie bezpieczeństwa w sołectwie Brody oraz w gminie Lwówek. Jest to pomoc nieoceniona, gdyż strażacy nie zawsze mają dostęp do nowoczesnego sprzętu i sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wyłania najlepsze projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz udziela finansowego wsparcia w ich wdrożenie w gminach, w których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. OSP Brody przystąpiła do ww. programu ze względu na realizację przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenie gminy Lwówek projektu inwestycyjnego budowy linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronach https://raport.pse.pl/https://wzmocnijotoczenie.pl/.

OSP Brody PSE