Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji

W październiku 2016 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Bródki związane z realizacją projektu, który był laureatem VI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu Sołectwa Bródki „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji” zagospodarowany został skwer przy stawie, na brzegu którego stanął pomost z ławkami. Teren został estetycznie zagospodarowany roślinnością, oświetlony, postawiono elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, huśtawkę, bujak na sprężynie dla dzieci. Przy drodze stanęła również tablica informująca o historii jednostki OSP w Bródkach, której to członkowie i ich rodziny w sposób szczególny przyczynili się do powstania tego obiektu. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 25 202,56 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 12 000,00 zł, kwota 8 795,29 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 4 407,27 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bródki. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie, oszacowana została na kwotę 11 635,00 zł.