Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość

W listopadzie 2022 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Brody, związane z realizacją projektu, który był laureatem XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość” dokończono rozbudowę biesiadnika o pomieszczenie, które pełnić będzie funkcje miejsca spotkań oraz izby pamięci.

Całkowity finansowy koszt projektu opiewał na kwotę 162 206,83 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 50 tys. zł, kwota 66 506,83 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 25 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brody. W ramach kwoty całkowitej – wartość 20 700,00 zł to wartość wycenionej pracy własnej mieszkańców, którzy to większość prac zarówno przy rozbudowie biesiadnika, wykonaniu izby pamięci, sadzeniu drzew jak i praca porządkowych. Uroczyste otwarcie wybudowanej infrastruktury miało miejsce podczas gminnych obchodów święta niepodległości, które w tym roku odbywały się właśnie w Brodach.