Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawłówek (obręb Konin)

25 października 2022 r. dokonano odbioru inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Pawłówek. Dotychczasową drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego przebudowano na drogę o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 4,0 m i długości 280 mb. Prace wykonywane były przez firmę CAŁUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Borui Nowej. Koszt przebudowy wyniósł 127 224,13 zł, z czego 79 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego jako dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.