Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zębowo

25 października 2022 r. dokonano odbioru inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Linie-Zębowo (etap II) na odcinku 650mb. Dotychczasową drogę o nawierzchni gruntowej, przebudowano na drogę o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 4,0÷5,0m. W ramach przebudowy dokonano tez usunięcia kolizji z gazociągiem JAMAŁ wysokiego ciśnienia. Prace wykonywane były przez formę CAŁUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Borui Nowej. Koszt przebudowy wyniósł 624 2636,81 zł, z czego 114 375,00 zł to środki pochodzące z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, jako dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.