Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowie została laureatem dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Tym razem dzięki otrzymanemu grantowi wyremontowany został budynek strażnicy w Zębowie.

Instytucje i organizacje z gminy Lwówek po raz kolejny otrzymały zaproszenie do udziału w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Tym razem wyremontowano budynek strażnicy w Zębowie, która pełni również funkcję świetlicy wiejskiej – jest siedzibą strażaków, ale także miejscem spotkań i aktywności mieszkańców.

W ubiegłym roku dzięki grantom przyznanym przez PSE na terenie gminy zmodernizowano szkolną pracownię komputerową w Posadowie, a także doposażono okoliczne jednostki straży pożarnych – kupiono kamerę termowizyjną oraz 5 mundurów do akcji ratowniczo-gaśniczych.

„WzMOCnij swojej otoczenie” to program grantowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które m.in. na terenie Lwówka realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w okolicy.

Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/https://wzmocnijotoczenie.pl/.