Dziś jest: Niedziela, 16-05-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

marzec 2005 r.

  • 00-00-0000
Lwówek dn. 16.03.2005r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 7
Znak sprawy : RG/J/3410/Z-1/05

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W celu uzyskania informacji na dostawę 5 zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku na podstawie dołączonej specyfikacji technicznej, określającej parametry techniczne zamawianego sprzętu przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.
W dniu 25 lutego 2005r. zaproszono sześciu wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe, zapytanie ofertowe zamieszczono także na stronach internetowych (www.lwowek.com.pl) Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, gdzie zainteresowani wykonawcy, inni niż zaproszeni mogli pobrać stosowne dokumenty z Internetu i na tej podstawie złożyć swoją ofertę.
W wyznaczonym terminie składania ofert, wpłynęły następujące oferty zaproszonych do złożenia ofert :

1. eMcom s. c. Nowy Tomyśl
ul. Poziomkowa 11, 64 – 300 Nowy Tomyśl,
z ofertową ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia – 14.243, 30zł
2. A&D Nawrocki Dariusz
Ul. Pniewska 5/4, 64-310 Lwówek,
z ofertową ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia – 14.519, 00zł

oraz jedna oferta pobrana z Internetu :
1. COMPUTEX P. Cyrklaff, A. Waszkiewicz
Ul. Pomorska 24, 85-050 Bydgoszcz.
z ofertową ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia – 14.601, 59zł

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj. ofertę nr.1 z zaproszonych do złożenia ofert : firmy eMcom s. c. Nowy Tomyśl, ul. Poziomkowa 11, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Firma zaoferowała zgodnie z załącznikiem nr 3, oferty cenowej wykonawcy dostawę 5 zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku na podstawie dołączonej specyfikacji technicznej za całkowitą kwotę brutto w wysokości 14.243,30zł.
Słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 30/100.

Rozstrzygnięto przetarg na zakup nieruchomości:

1) Lwówek ul. Rynek 8/3- sprzedano za kwotę 9.400 zł
2) Zębowo ul. Lipowa 10/1 sprzedano za kwotę 40.000 zł.
Wraz z mieszkaniami zostały oddane w wieczyste użytkowanie ułamkowe części gruntu, za które zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603) będą pobierane opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 15% ceny nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata) oraz opłata roczna w wysokości 1% ceny gruntu (płatna do 31 marca każdego roku).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją