Dziś jest: Niedziela, 16-05-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

kwiecień 2005 r.

  • 00-00-0000

Zamówienie usługi z dostawą żużla do wyrównania i utwardzenia gminnych dróg gruntowych wraz z załadunkiem i dowozem własnym środkiem transportu na miejsce przeznaczenia

Lwówek dn. 12.04.2005r.
Załącznik nr 5
ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy : RG/J/3410/ Z- 4/05
 

ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT

1. W celu zamówienia usługi z dostawą żużla do wyrównania i utwardzenia gminnych dróg gruntowych wraz z załadunkiem i dowozem własnym środkiem transportu na miejsce przeznaczenia – drogi wiejskie z terenu Gminy Lwówek, wskazane przez zainteresowanych sołtysów poszczególnych wsi i z rozładunkiem przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.

2. W dniu 24 marca 2005r. zaproszono pięciu potencjalnych wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe, wywieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w miejscu publicznie dostępnym oraz dodatkowo pełną dokumentację zapytania ofertowego umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (www.lwowek.com.pl), na podstawie której zainteresowani, uprawnieni Oferenci mogli złożyć swoje oferty na usługę dostawy żużla.

3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 11.04.2005r. do godz. 1600 wpłynęły następujące oferty :
    1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport JAN – POL  Jan Czepczyński Ul. Świerkowa 8, 62-045 Pniewy, z ceną ryczałtową 1 tony wynoszącą 23,79zł brutto za dostawę żużla , bez względu na miejsce przeznaczenia znajdujące się na terenie Gminy Lwówek i bez względu na rodzaj transportu w zakresie od 5 do 20 ton, na podstawie Oferty cenowej Wykonawcy.

    2. Zakład Usługowo – Transportowy, Marian Gmiąt , Chmielino 19, 64-310 Lwówek, z ceną ryczałtową 1 tony wynoszącą 30,50zł brutto za dostawę żużla , bez względu na miejsce przeznaczenia znajdujące się na terenie Gminy Lwówek i bez względu na rodzaj transportu w zakresie od 5 do 20 ton, na podstawie Oferty cenowej Wykonawcy.
4. Obie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
5. Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj. ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport JAN – POL Jan Czepczyński Ul. Świerkowa 8, 62-045 Pniewy

Zamówienie usługi Gminy Lwówek – na obsługę z zakresu sporządzania Wycen – szacowania nieruchomości przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych na okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, do czasu wykonania ostatniej wyceny

Lwówek dn. 12.04.2005r.
Załącznik nr 5
ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy : RGRiOS/J/3410/ Z-3/05
 
ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT

1. W celu zamówienia usługi Gminy Lwówek – na obsługę z zakresu sporządzania Wycen – szacowania nieruchomości przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych na okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, do czasu wykonania ostatniej wyceny, przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.
2. W dniu 22 marca 2005r. zaproszono czterech potencjalnych wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe, wywieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w miejscu publicznie dostępnym oraz dodatkowo pełną dokumentację zapytania ofertowego umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (www.lwowek.com.pl), na podstawie której zainteresowani, uprawnieni Oferenci mogli złożyć swoje oferty na usługę sporządzania Wycen.

3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 04.04.2005r. do godz. 1600 wpłynęły następujące oferty :

     1. „ANWO - NIERUCHOMOŚĆ” Biuro wycen, obrotu nieruchomościami, i usług majątkowo- konsultingowych, ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań z ceną brutto wynoszącą 1830,00 zł - ogółem suma kwot jednego opracowania z każdego rodzaju wg zał. nr 2 z Oferty cenowej wykonawcy z zakresu sporządzania wycen nieruchomości,

     2. Wycena Nieruchomości Pani Elżbieta Mazurek Os.Centrum 10/26, 64–330 Opalenica, z ceną brutto wynoszącą 2.022,00 zł - ogółem suma kwot jednego opracowania z każdego rodzaju wg zał. nr 2 z Oferty cenowej wykonawcy z zakresu sporządzania wycen nieruchomości,

     3. Biuro Konsultingowo – Projektowe Pan Florian Tarandt, ul. Ratajczaka 36/5, 61- 816 Poznań, z ceną brutto wynoszącą 2.618,00zł - ogółem suma kwot jednego opracowania z każdego rodzaju wg zał. nr 2 z Oferty cenowej wykonawcy z zakresu sporządzania wycen nieruchomości,

     4. „Geo – Wycena” Biuro Usług Geodezyjnych i Wycen Nieruchomości Pan Stefan Pazdej ul. Polna 31 64-310 Lwówek, z ceną brutto wynoszącą 1.041,00zł - ogółem suma kwot jednego opracowania z każdego rodzaju wg zał. nr 2 z Oferty cenowej wykonawcy z zakresu sporządzania wycen nieruchomości.

4. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

5. Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj. ofertę nr 4 „Geo – Wycena” Biuro Usług Geodezyjnych i Wycen Nieruchomości Pan Stefan Pazdej ul. Polna 31 64-310 Lwówek,

Zamówienie obsługi Gminy Lwówek – na usługę polegająca na równaniu gminnych dróg gruntowych równiarką samojezdną – drogi wiejskie z terenu Gminy Lwówek, w miarę potrzeb, wskazane przez zainteresowanych sołtysów poszczególnych wsi wraz z dojaz

Lwówek dn.14.04.2005r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 5
Znak sprawy : RG/J/3410/ Z- 5/05

ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT

1. W celu zamówienia obsługi Gminy Lwówek – na usługę polegająca na równaniu gminnych dróg gruntowych równiarką samojezdną – drogi wiejskie z terenu Gminy Lwówek, w miarę potrzeb, wskazane przez zainteresowanych sołtysów poszczególnych wsi wraz z dojazdem na miejsce wykonywania usługi, przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.
 
2. W dniu 23 marca 2005r. zaproszono pięciu wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu
przez zapytanie ofertowe, wywieszono także ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w
miejscu publicznie dostępnym oraz dodatkowo pełną dokumentację zapytania ofertowego
umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (www.lwowek.com.pl),
na podstawie której zainteresowani, uprawnieni Oferenci mogli złożyć swoje oferty na wykonanie
usługi równania gminnych dróg gruntowych .
 
3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 11.04.2005r. do godz. 1600 wpłynęły
następujące oferty :
 
    1. Roboty Ziemne i Melioracyjne, Ryszard Dowhan, ul. Bukowska 38, 62-070 Dopiewo, tel. 89 42 444
        - z ceną ryczałtową brutto wynoszącą 85 zł jednej (1) roboczogodziny pracy sprzętu wg zał. nr 2 z Oferty cenowej wykonawcy na wykonanie równania dróg gruntowych, równiarką samojesdną bez względu na miejsce przeznaczenia (równania) znajdujące się na terenie Gminy Lwówek i bez względu na rodzaj drogi gruntowej.
    2. Zakład Usługowo – Transportowy Marian Gmiąt, Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, tel. 44 14 388
        - z ceną ryczałtową brutto wynoszącą 97,60 zł jednej (1) roboczogodziny pracy sprzętu wg zał. nr 2 z Oferty cenowej wykonawcy na wykonanie równania dróg gruntowych, równiarką samojesdną bez względu na miejsce przeznaczenia (równania) znajdujące się na terenie Gminy Lwówek i bez względu na rodzaj drogi gruntowej.

4. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 
5. Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w
zapytaniu, tj. ofertę nr 1 firmy : Roboty Ziemne i Melioracyjne, Ryszard Dowhan, ul. Bukowska 38, 62-070 Dopiewo


Zamówienie przez Gminę Lwówek usługi polegająca na dostawie tablic i znaków drogowych.

Lwówek dn.14.04.2005r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy : RG/J/3410/ Z- 6/05
 

ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT
 

1. W celu zamówienia przez Gminę Lwówek usługi polegająca na dostawie tablic i znaków drogowych, przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.

2. W dniu 30 marca 2005r. , wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w miejscu publicznie dostępnym oraz dodatkowo pełną dokumentację zapytania ofertowego w postaci zaproszenia do składania ofert handlowych umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (www.lwowek.com.pl), na podstawie której zainteresowani, uprawnieni Oferenci mogli złożyć swoje oferty na wykonanie usługi równania gminnych dróg gruntowych .
3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 11.04.2005r. do godz. 1600 wpłynęły następujące oferty :
    1. UTAL sp. z o.o. Poznań – Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylica:
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania I z Oferty wykonawcy za kwotę – 5.203,30zł
    2. Znaki Gostynin Sp. z o.o. Biuro handlowe, ul. Tylna 12, 63-100 Śrem:
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania I z Oferty wykonawcy za kwotę – 3.713,68zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania II z Oferty wykonawcy za kwotę – 3.853,74zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania III z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.523,52zł
    Oferta handlowa zawiera także transport gratis na miejsce przeznaczenia do Zamawiającego – Lwówek,
    3. „Big” Sp. z o.o., 66-200 Świebodzin Ługów 18:
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania I z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.407,13zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania II z Oferty wykonawcy za kwotę – 5.119,12zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania III z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.600,80zł
    Oferta handlowa zawiera także przedłużony termin płatności do 30dni,
    4. J D Inżynieria Ruchu, 05-220 Zielonka, ul. Sienkiewicza 45:
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania I z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.689,68zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania II z Oferty wykonawcy za kwotę – 5.067,88zł
    5. Tioman, ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń:
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania I z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.649,18zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania II z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.645,76zł
        - z ceną ryczałtową brutto, dotyczącą zadania III z Oferty wykonawcy za kwotę – 4.784,84zł

4. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym (do każdego zadania można było złożyć odrębną ofertę).

5. Wybrano najtańszą ofertę handlową spośród przedstawionych w terminie i spełniających warunki zapytania, tj. ofertę nr 2 firmy : Znaki Gostynin Sp. z o.o. Biuro handlowe, ul. Tylna 12, 63-100 Śrem

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją