Dziś jest: Niedziela, 16-05-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

czerwiec 2005 r.

  • 00-00-0000

ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy : RGRiOŚ/J/3410/Z-7/05 ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT

Lwówek dn. 06.06.2005r.
Załącznik nr 5


ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy : RGRiOŚ/J/3410/Z-7/05ZESTAWIENIE, PORÓWNANIE I OCENA OFERT


1. W celu uzyskania obsługi Gminy Lwówek na opracowania projektów Decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.). oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) na okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego – do 6.000Euro.

2. W dniu 12 maja 2005r. zaproszono sześciu wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe.

3. W terminie składania ofert, czyli do dnia 30.05.2005r. do godz. 900 (liczy się data stempla pocztowego) wpłynęły następujące oferty :
1. Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO s.c.
ul. Braci Czeskich 15, 64-500 Szamotuły
z ofertą cenową wykonawcy za ogólną kwotę brutto jednego opracowania z każdego rodzaju –
1.710,00zł
2. Wielkopolskie Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego
sp. z o.o., ul. Ważki 2, 60-185 Skórzewo k/Poznania
z ofertą cenową wykonawcy za ogólną kwotę brutto jednego opracowania z każdego rodzaju –
5.300,00zł
3. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geologiczne,
ul. Strumykowa 16, 62-030 Luboń 2
z ofertą cenową wykonawcy za ogólną kwotę brutto jednego opracowania z każdego rodzaju –
3.477,00zł
4. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, że spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Wybrano ofertę najtańszą spośród spełniających wszystkie warunki określone w zapytaniu, tj.
ofertę nr.1 firmy Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO s.c.
ul. Braci Czeskich 15, 64-500 Szamotuły

5. Firma VOWIE STUDIO s.c zaoferowała zgodnie z załącznikiem nr 2, Oferty cenowej wykonawcy wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy za ogólną sumę kwot brutto jednego opracowania z każdego rodzaju za kwotę ogólną w wysokości 1.710,00zł.
Słownie: dwa jeden tysiąc siedemset dziesięć złotych
 .......................dn. .................          .................................................
(sporządził)Wybór akceptuję

...................................................
(podpis kierownika jednostki)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją