Zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego w dniu 9 czerwca 2024 r. zorganizowany będzie darmowy transport wyborców do lokali wyborczych.

Transport odbywać się będzie według przedstawionych tras.

W celu usprawnienia organizacji transportu prosimy wszystkich zainteresowanych o poinformowanie pracowników Urzędu o chęci skorzystania z dowozów.

Osoby chcące w ten sposób dotrzeć do lokalu wyborczego powinny zadzwonić pod numer 61 44 14 024 między 3 a 6 czerwca w godz. od 8:00 do 15:00 i podać imię i nazwisko, trasę dowozu, nazwę przystanku oraz numer  telefonu kontaktowego.

UWAGA – ZGŁOSZENIE SIĘ DO URZĘDU I PODANIE WW. DANYCH JEST CAŁKOWICIE DOBROWOLNE I NIE JEST KONECZNE DO SKORZYSTANIA Z ZORGANIZOWANEGO TRANSPORTU!

Z usługi będzie mógł skorzystać każdy, kto w wyznaczonych godzinach zjawi się na określonym przystanku.

W załącznikach prezentujemy mapki i rozkłady jazdy na poszczególnych trasach komunikacyjnych.