Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. E. Sczanieckiej w Pakosławiu zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w sobotę 15 czerwca przy Sali Wiejskiej.