Dziś jest: Czwartek, 18-08-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

KORONAWIRUS - INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI UMiG LWÓWEK (8.00 - 15.00)

  • 12-03-2020
  • przez Maciej Piechowiak
Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii Koronawirusa, od dnia 30 marca 2020 r do odwołania, ulegaja zmianie godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Lwówek. W tym okresie Urząd czynny będzie w godzinach od 800 do 1500.
Prosimy jednak, by ze względów bezpieczeństwa ograniczać do niezbędnej konieczności bezpośredni kontakt z urzędnikami, a sprawy załatwiać drogą telefoniczną (61 44 14 024) lub elektroniczną (email: e-mail , ePUAP: /UMiGLwowek/skrytka, portal komunikacyjny: www.eurzad.lwowek.com.pl ). W sytuacji gdy wizyta w Urzędzie jest konieczna, prosimy zastosować następujące środki ostrożności.
Interesanci do Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku wchodzą od strony ul. Ratuszowej (wejście główne). Wejście od parkingu  dla klientów będzie nieczynne.
WSZELKIE SPRAWY W URZĘDZIE ZAŁATWIAMY WYŁĄCZNIE POPRZEZ PUNKT OBSŁUGI PETENTÓW (STANOWISKO ZA SZYBĄ W HOLU URZĘDU).
ZAKAZ PORUSZANIA SIĘ KLIENTÓW POZA HOLEM URZĘDU.
W HOLU URZĘDU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ MAKSYMALNIE DWÓCH KLIENTÓW. OSOBY OBSŁUGIWANE MAJA OBOWIAZEK ZAKRYWANIA NOSA I UST.
W trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo prosimy nie poruszać się po Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek poza holem Urzędu.
W celu ułatwienia kontaktu z poszczególnymi stanowiskami pracy w UMiG Lwówek, poniżej prezentujemy wykaz bezpośrednich telefonów i adresów mailowych poszczególnych pracowników.
Urząd tel./fax 61 44 14 024, email: e-mail
ePUAP: /UMiGLwowek/skrytka
portal komunikacyjny: www.eurzad.lwowek.com.pl
strona internetowa: www.lwowek.com.pl
 
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy/zakres spraw
Tel. bezpośredni/adres mailowy
St. pracy ds. administracyjno-biurowych. Sekretariat
Sekretariat, Zasiłki i stypendia szkolne, Karta Dużej Rodziny
61 4417600
61 4417601
61 4417622
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
691 938 752
Sekretarz gminy
724 007 070
St. pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Ewidencja ludności, dowody osobiste
61 4417602
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Ewidencji działalności gospodarczej
USC, Kadry, Dział. gospodarcza
61 4417612
St. pracy ds. wymiaru podatków i opłat. Księgowość podatkowa i windykacja podatków lokalnych
podatki lokalne, akcyza, windykacja podatków lokalnych
61 4417613
1) St. pracy ds. prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi przez gminę.
2) Punkt informacyjny
1) Opłata śmieciowa, windykacja opłaty śmieciowej
2) OSP, sołectwa
Punk informacyjny
61 4417607
Biuro Rady Miejskiej
Obsługa Rady Miejskiej
61 4417609
St. pracy ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Rolnictwo, gosp. nieruchomościami,
61 4417616
St. pracy ds. płac.
St. pracy ds. księgowości budżetowej
Płace
Księgowość budżetowa Urzędu
61 4417615
1) St. pracy ds. rozwoju gospodarczego
2) St. pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz porządku publicznego
1) Budownictwo, drogi, zajęcie pasa drogo., wycinka drzew
2) Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe
61 4417610
1) 724 007 073
2) 724 007 075
Informatyk
61 4417618
Skarbnik gminy
61 4417605
St. pracy ds. księgowości
Vat, dotacja dla stowarzyszeń, fundusz sołecki
61 4417608
ODR Sielinko
612 956 609
St. pracy ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Planowanie przestrzenne,
och. Środowiska
61 4417614
1) St. pracy ds. zamówień publicznych
2) St. pracy ds. inwestycji
1) Przetargi, Zamówienia publiczne
2) Inwestycje
61 4417606
1) 513059809
2) 724007074
Oświata
61 4417619
 
Jednocześnie prosimy Państwa o zachowanie spokoju i rozwagi. Dbajmu o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, unikajmy większych zgromadzeń ludzi, monitorujmy na bieżąco stan zdrowia członków naszych rodzin, z którymi ostatnio się kontaktowaliśmy, pamiętając w szczególności o osobach przebywających za granicą.
Rodzice!
Proszę przypilnować aby dzieci przestrzegały poleceń wydanych w szkole i podczas zawieszenia zajęć szkolnych unikały bezpośredniego kotaktu z innymi osobami, poza miejscem zamieszkania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją