Informacje

Informacje

Wycena pracy wolontariusza

  • 02-03-2022
Organizacje często przygotowują porozumienie o współpracy z wolontariuszem, które jest jedną z form rzeczowego wkładu własnego do realizowanego projektu. Grantodawcy wymagają, aby w takim porozumieniu były określone obowiązki ochotnika, liczba przepracowanych przez niego godzin oraz stawka za godzinę pracy.
Czas pracy wolontariusza można oszacować, porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji. Oto kilka przykładów takich kalkulacji:
 
Przykład 1
36,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza wymagające określonych kompetencji, porównywalne z pracą wykwalifikowanego pracownika (np. nauczyciel, koordynator projektu).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 roku: 5 995,09 zł
5 995,09 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 36,00 zł za godzinę pracy.
Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny
 
Przykład 2
18,50 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza niewymagające specjalnych kwalifikacji (np. roznoszenie ulotek, pomoc biurowa, kserowanie dokumentów, pakowanie, prace porządkowe, prace organizacyjne).
Najniższe krajowe wynagrodzenie w 2022 roku: 3 100,00 zł
3 100,00 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 18,50 zł za godzinę pracy
Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny, ZUS
 
Przykład 3
36,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza w zakresie tłumaczeń językowych
Średnie wynagrodzenie rynkowe w 2022 roku 5 970,00 zł
5 970,00 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 36,00 zł za godzinę pracy
Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: strona wynagrodzenia.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją