Zespół dworsko-folwarczny w Liniu

Położony we wschodniej części wsi. Dwór jest murowany, otynkowany, ozdobiony eklektycznymi dekoracjami, wzniesiony został ok. 1860 r. na skraju starszego założenia parkowego, park krajobrazowy, rozplanowany został w 1 poł. XIX w. W jego drzewostanie występują robinie, olchy, świerki, sosny, klony i lipy, a także jesiony, kasztanowce i graby. Przy wjeździe do parku rośnie topola czarna o obw. 475 cm i wys. Ok. 22 m. Wśród zabudowań pofolwarcznych, zgrupowanych wokół prostokątnego podwórza, zwracają uwagę kuźnia i stelmacharnia z 1897 r. oraz okazała, kamienno-ceglana gorzelnia z 1860 r., przebudowana w 1912 r., w której obejrzeć można maszynę parową wyprodukowaną w Halle w końcu XIX w.