Ruszamy z Nową Unijną Perspektywą Finansową

Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza na szkolenie przed naborami wniosków z programu EFS+ podmioty z obszaru LGD KOLD (samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, przedszkola, szkoły, świetlice) w czwartek 9 maja 2024 r. w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy (Os. Centrum 11).

  • godz. 12:00 – przedszkola
  • godz. 14:30 – szkoły podstawowe

Tematyka: rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywanie szans dzieci.

Udział w szkoleniu jest punktowany przy wyborze wniosków w konkursie.

Lokalna Grupa Działania KOLD, Rynek 33/1, 64-310 Lwówek, www.kold.pl; e-mail: biuro@kold.pl, tel. 61 44 24 160.