Na podstawie §6 ust. 1 Uchwały nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie warunków, trybu przyznawania i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe wyróżniono sportowców z terenu gminy Lwówek. Burmistrz wręczył nagrody w sobotę 26 sierpnia, podczas XXIII Lwóweckiego Święta Chleba. Nagrodzeni zostali:

 1. Nagrodę I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym w wysokości 2 000,00 zł otrzymała: Nicola Cebernik.
 2. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymała: Sylwia Górna.
 3. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymała: Julia Dziamska.
 4. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Łukasz Dudziak.
 5. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Emil Halasz
 6. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Hubert Musiał.
 7. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Dawid Jarnut.
 8. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Oliwier Siuda.
 9. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Oliwier Berger.
 10. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Patryk Kokot.
 11. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Borys Baron.
 12. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymał: Igor Pietryka.
 13. Nagrodę II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym krajowym, w wysokości 1 000,00 zł otrzymała: Magdalena Ratajczak.
 14. Wyróżnienie I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym w postaci okolicznościowego dyplomu lub statuetki oraz nagrody rzeczowej w wysokości do 800,00 zł (odzież lub obuwie sportowe do kwoty 800,00 zł) otrzymała: Aleksandra Minge.

Łączna wartość przyznanych w sierpniu 2023 r. nagród i wyróżnień wyniosła 14 800,00 zł.