Koło Gospodyń Wiejskich w Grońsku

Liczy 29 członkiń, większość to starsze panie. Zarząd składa się z 7 osób: przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, sekretarz, skarbnik oraz 4 członkinie.

KGW w Grońsku istnieje i działa 41 lat. Współpracuje z Komitetem Świetlicowym, Szkołą Podstawową i Radą Sołecką. Kilka lat temu KGW brało udział w turnieju „Moja Wieś Aktywna” – trzy razy zwyciężyło w Lwówku i dzięki temu startowało w turnieju w Sielinku na szczeblu wojewódzkim.

Koło organizuje zabawy i wspólne spotkania okolicznościowe, takie jak Dzień Kobiet czy Spotkanie opłatkowe. Dzięki organizowanym zabawom koło zdobywa środki finansowe, którymi dzieli się ze Szkołą Podstawową np. podczas organizacji Dnia Dziecka. Koło inicjuje czyny społeczne.

W posiadaniu Koła jest kuchnia wiejska wyposażona na 100 osób, udostępniana na imprezy okolicznościowe, która w miarę możliwości jest modernizowana.