Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Mawit” Lwówek

  • Prezes: Marcin Karłyk
  • Wiceprezes: Maciej Nowak
  • Skarbnik: Witold Karłyk
  • Sekretarz: Marcin Żuchowski
  • Członek Zarządu: Michał Kamiński

ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek

data rejestracji organizacji: 05 maja 2005 r.

numer konta: BS Nowy Tomyśl, O/ Lwówek 14 9058 0000 0020 0207 6177 0001