OSP Brody z kolejnym wsparciem na zakup ubrań specjalnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach pozyskała wsparcie na zakup 5 kompletów ubrań specjalnych 3-cześciowych w kwocie 19 285,00 zł od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System z Warszawy.