Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis

W listopadzie 2022 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Konin, związane z realizacją projektu, który był laureatem XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis” dokończono modernizację boiska piłkarskiego w Koninie poprzez wykonanie ogrodzenia boiska Ponadto wykonano parking o nawierzchni z płyt ażurowych, na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 250m2 oraz uporządkowano dojazd do parkingu. W ramach projektu zakupiono też 4 ławki, wykonano miejsce na ognisko, oraz zakupiono materiały dodatkowe i niezbędne do realizacji projektu
Całkowity finansowy koszt projektu opiewał na kwotę 81 799,54 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 42 000,00 zł, kwota 16 309,54 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 4 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Konin. W ramach kwoty całkowitej – wartość 19 490,00 zł to wartość wycenionej pracy własnej mieszkańców, którzy to większość prac zarówno przy budowie parkingu, wykonaniu ogrodzenia jak i montażu miejsca na ognisko wykonali samodzielnie.