Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Spalając kalorię, wspieramy ekologię

W październiku 2019 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Konin związane z realizacją projektu, który był laureatem IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu Sołectwa Konin „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Spalając kalorię, wspieramy ekologię” wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej, zastępując wysłużonego „kopciucha” ekologicznym piecem na pellet, zagospodarowano teren przy OSP, wykonując utwardzony wjazd do remizy, przy którym ustawiono samoobsługową stację naprawy rowerów, zamontowano stojaki rowerowe. Ponadto zostały oznakowane szlaki rowerowe wokół Jeziora Konińskiego tabliczkami z symbolami szlaków. Przy placu zabaw został zamontowany piłkochwyt dzielący plac do koszykówki od ogródków działkowych. Praktycznie wszystkie prace w rejonie OSP zostały wykonane przez samych mieszkańców z materiałów zakupionych w ramach projektu.
Całkowity koszt projektu wyniósł 55 774,22 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 23 000 zł, kwota 14 929,22 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 2000,00zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Konin. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie, oszacowana została na kwotę 15 845,00 zł.