Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży informuje, że Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2024 przekazał po raz siódmy kwotę 2 000 000,00 zł na zakup pokarmów dla pszczół w postaci ciasta, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca – szczegóły na załączonym plakacie (data orientacyjna).