Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu węzy pszczelej

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży informuje, że Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2023 przekazał 2 000 000,00 zł na zakup węzy pszczelej, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.