Przebudowa drogi gminnej – ul. Kasztanowej w Lwówku

W końcu roku 2017 r. zakończono „Przebudowę drogi gminnej – ul. Kasztanowej w Lwówku” oraz dokonano stosownych odbiorów w celu przekazania inwestycji do użytkowania. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Lwówek przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Kwota przyznanej dotacji, dzięki podpisanej umowie pomiędzy wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem a burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek Piotrem Długoszem, wyniosła 381 007,00 zł. W wyniku zawartego porozumienia partnerem w realizacji zadania był również powiat nowotomyski, który na tę inwestycję przekazał kwotę 200 000 zł. Prace wykonywała firma firma Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka, a wartość inwestycji wyniosła ponad 763 000 zł.

Przebudowa ul. Kasztanowej w Lwówku to już druga inwestycja zrealizowana na terenie Gminy Lwówek z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W roku 2016 przebudowany został prawie pięciokilometrowy odcinek drogi powiatowej GrońskoKrzywy Las – Grudna, zrealizowany przez powiat nowotomyski przy współpracy z gminami Lwówek i Miedzichowo. W latach ubiegłych w ramach tzw. „schetynówek” (poprzednika aktualnego programu) na terenie gminy zrealizowano również przebudowę ul. Pniewskiej, przebudowę drogi do Zgierzynki, przebudowę ul. Nowotomyskiej i Al. E. Sczanieckiej oraz przebudowę dróg powiatowych ul. Powstańców Wlkp. i ul. Opalenickiej wraz z budową ronda.