Zgodnie z załączonym Postanowieniem Prezydenta RP z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień wyborów została wyznaczona niedziela 15 października 2023 r. Do dokumentu został załączony kalendarz wyborczy.