Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z 8 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Lwówek wybory dla mieszkańców sołectwa Posadowo odbędą się we wtorek 21 maja w Szkole Podstawowej o godz. 19:00.

Pełen harmonogram zebrań wiejskich dostępny jest w artykule: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Lwówek.