Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z 8 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Lwówek wybory dla mieszkańców sołectwa Zgierzynka odbędą się w środę 19 czerwca w sali wiejskiej o godz. 18:30.

Pełen harmonogram zebrań wiejskich dostępny jest w artykule: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Lwówek.