Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie zapraszają na XVIII Festyn Zaprzyjaźnionych Wsi, który odbędzie się w sobotę 8 czerwca na boisku szkolnym.