24 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowie zawarła umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Wniosek OSP Zębowo o wsparcie finansowe w wysokości 23 427 zł został rozpatrzony pozytywnie, a przyznane środki pozwolą na zakup sprzętu treningowego do aktywności fizycznej.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowany przez PSE skierowany jest do podmiotów prowadzących działalność na terenach, na których PSE realizują projekty inwestycyjne oraz eksploracyjne: powiatów i gmin, ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie RP.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl.