Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 8 Maja 2024 r.

w sprawie:    przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lwówek

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz na podstawie § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 i 2 Załączników od 1 do 19 do Uchwały nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Lwówek burmistrz Piotr Długosz zarządza wybory sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy Lwówek. Zebrania Wiejskie zwołuje się w terminach ujętych w harmonogramie. Pełna treść zarządzenia została załączona poniżej.

Lp. Sołectwo Data zebrania Miejsce zebrania Godzina zebrania
1. Brody 04.06.2024 r. Biesiadnik 19:00
2. Bródki 03.06.2024 r. Sala Wiejska 18:00
3. Chmielinko 27.05.2024 r. Sala Wiejska 19:00
4. Grońsko 22.05.2024 r. Sala Wiejska 19:00
5. Józefowo 23.05.2024 r. Salka Wiejska 18:00
6. Komorowo 06.06.2024 r. Salka Wiejska 19:00
7. Komorowice 24.05.2024 r. Salka Wiejska 18:00
8. Konin 29.05.2024 r. Salka Wiejska 19:00
9. Krzywy Las 07.06.2024 r. Sala Wiejska 19:00
10. Linie 28.05.2024 r. Sala Wiejska 19:00
11. Lipka Wielka 18.06.2024 r. Sala Wiejska 18:00
12. Pakosław 12.06.2024 r. Sala Wiejska 19:00
13. Pawłówek 31.05.2024 r. Salka Wiejska 18:00
14. Posadowo 21.05.2024 r. Szkoła Podstawowa 19:00
15. Władysławowo 17.06.2024 r. Salka Wiejska 19:00
16. Wymyślanka 05.06.2024 r. Salka Wiejska 19:00
17. Zębowo 11.06.2024 r. Sala Wiejska 18:00
18. Zgierzynka 19.06.2024 r. Sala Wiejska 18:30
19. Zygmuntowo 20.06.2024 r. Zygmuntowo 4 19:00