Budowa ścieżki rowerowej Lwówek – Pakosław

23 października 2012 r. uroczystego przecięcia wstęgi na nowo wybudowanej ścieżce rowerowej Lwówek – Pakosław dokonali wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania KOLD Ireneusz Witkowski oraz burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr Długosz. W uroczystości udział wzięli również radni Rady Miejskiej w Lwówku, przybyli mieszkańcy gminy oraz uczniowie szkół podstawowych z Pakosławia i Lwówka, którym wykonawca inwestycji Andrzej Szeszuła, właściciel firmy DROGOPAL z Opalenicy, podarował kamizelki odblaskowe w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem. W efekcie realizowanej przez Gminę Lwówek inwestycji wybudowano ponad czterokilometrowy odcinek asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m po trasie dawnej kolejki wąskotorowej łączący miasto Lwówek z wsią Pakosław. W przyszłości planowane jest również przedłużenie ścieżki z Pakosławia do wsi Brody. Całość inwestycji kosztowała 822 964,81 zł, z czego 250 000 zł pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które to środki Gmina Lwówek pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD. Podczas uroczystości otwarcia poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik Ekspedyt Błaszczyk.