Wykaz organizacji pozarządowych i klubów w gminie Lwówek

Aktywne:

Fundacja „Sercem dla Dzieci”

Fundacja „Siła”

Fundacja „W Przyszłość”

Fundacja Zbigniewa Ściany – Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej w Marszewie

„Gospodynie Wiejskie” Pakosławia

Koło Gospodyń Wiejskich w Grońsku

Liga Obrony Kraju – ZGM Lwówek

Lokalna Grupa Działania KOLD

Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Pakosław

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Brody

Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „Pogoń”

Lwówek – Motocykle Wolność i My

Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Wielkopolska”

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bródkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielinku

Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie

Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku

Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzynce

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lwówku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Brodach

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Lwówku

Polski Związek Wędkarski Koło nr 24 Lwówek

Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie

Rozbiegany Lwówek

Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Zębowie

Stowarzyszenie „Bródki – Nasza Wieś Aktywna”

Stowarzyszenie „Emilia” w Pakosławiu

Stowarzyszenie Fotograficzne Miłośników i Sympatyków Bagnetu A – KKM

Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Ara” w Posadówku

Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc” w Posadówku

Stowarzyszenie Kulturalne „Buława”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Mawit” Lwówek

Stowarzyszenie Malownicze Władysławowo

Stowarzyszenie Mieszkańców Zgierzynki

Stowarzyszenie Miłośników Konina

Stowarzyszenie na Rzecz Posadowa

Stowarzyszenie „Nasz Dom – Lipka Wielka”

Stowarzyszenie „Nasze Brody”

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Chmielinko

Stowarzyszenie Piłkarskie „Grom” Zębowo

Stowarzyszenie Pakosław – Razem dla Pokoleń

Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość” we Władysławowie

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Dom” w Lipce Wielkiej

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka Posadówek

Stowarzyszenie Qulturalny Lwówek

Stowarzyszenie „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku”

Stowarzyszenie Rewitalizacji Wsi Linie „Cztery Jeziora”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Grońsku „Małe Jest Piękne”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko

Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni” w Liniu

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brodach

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lwówku

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – koło Lwówek

Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” Lwówek

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Chmielinko

Uczniowski Klub Sportowy „Lwy” Lwówek

Uczniowski Klub Sportowy „Promień” Zębowo

Rozwiązane:

Stowarzyszenie „Aktywne Grońsko”

Stowarzyszenie Oświatowe „Dziecko” w Chmielinku