W załączniku prezentujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lwówek opracowany w 2015 r. dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.