Miasta partnerskie

Rondo Partnerstwa Miast

Chartres de Bretagne, Francja

Chartres de Bretagne

Umowę o współpracy między gminami podpisano w Chartres de Bretagne w kwietniu 1992 r., porozumienie o współpracy między miastami – w Lwówku 22 marca 1993 r.

www partnera: http://www.ville-chartresdebretagne.fr

Kazlų Rūda, Litwa

Kazlu Ruda

Porozumienie o partnerstwie podpisali 11 czerwca 2002 r. burmistrz Rafał Mroczkiewicz i mer Valdas Kazlas.

www partnera: http://www.kazluruda.lt

Lwówek Śląski, Polska

Lwówek Śląski

Umowę o partnerskiej i wzajemnej współpracy podpisali burmistrz Ireneusz Witkowski i burmistrz Ludwik Kaziów 31 sierpnia 2003 r.

www partnera: http://www.lwowekslaski.pl

Wiesenburg/Mark, Niemcy

Wiesenburg/Mark

Umowę o partnerstwie gmin podpisali burmistrz Piotr Długosz i burmistrz Barbara Klembt 27 kwietnia 2013 r.

www partnera: http://www.wiesenburgmark.de

archiwalny artykuł o podpisaniu umowy: Artykuł o podpisaniu umowy z Wiesenburg/Mark

Žakovce, Słowacja

Žakovce

Umowę o partnerstwie podpisano 26 lipca 2014 r.

www partnera: https://www.obeczakovce.sk