Wycena pracy wolontariusza – rok 2024

Organizacje często przygotowują porozumienie o współpracy z wolontariuszem, które jest jedną z form rzeczowego wkładu własnego do realizowanego projektu. Grantodawcy wymagają, aby w takim porozumieniu były określone obowiązki ochotnika, liczba przepracowanych przez niego godzin oraz stawka za godzinę pracy.

Czas pracy wolontariusza można oszacować, porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji. Oto kilka przykładów takich kalkulacji:

Przykład 1

43,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza wymagające określonych kompetencji, porównywalne z pracą wykwalifikowanego pracownika (np. nauczyciel, koordynator projektu).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2023 roku: 7 194,95 zł
7 194,95: 168 godz. pracy w miesiącu = 43,00 zł za godzinę pracy.
Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny

Przykład 2

25,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza niewymagające specjalnych kwalifikacji (np. roznoszenie ulotek, pomoc biurowa, kserowanie dokumentów, pakowanie, prace porządkowe, prace organizacyjne).
Najniższe krajowe wynagrodzenie w 2024 roku: 4 242,00 zł
4 242,00 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 25,00 zł za godzinę pracy
Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny, ZUS

Przykład 3

40,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza w zakresie tłumaczeń językowych
Średnie wynagrodzenie rynkowe w 2024 roku 6 710,00 zł
6 710,00 zł : 168 godz. pracy w miesiącu = 40,00 zł za godzinę pracy
Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: strona wynagrodzenia.pl

Dokumenty do pobrania

W celu uaktualnienia danych w wykazie organizacji prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres promocja@lwowek.com.pl, przesłanie pocztą do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek na adres ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, pokój nr 17.

Obowiązkowy opis faktury

Rozliczenie jednostki OSP

Obowiązujące formularze dotyczące pożytku

Tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu tzw. „Mały grant”

Obowiązujące formularze dla klubów sportowych