Dokumenty do pobrania

W celu uaktualnienia danych w wykazie organizacji prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres promocja@lwowek.com.pl, przesłanie pocztą do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek na adres ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, pokój nr 17.

Obowiązkowy opis faktury

Rozliczenie jednostki OSP

Obowiązujące formularze dotyczące pożytku

Tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu tzw. „Mały grant”

Obowiązujące formularze dla klubów sportowych