Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku

Logo MGOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku to instytucja kultury działająca na rzecz promocji i rozwijania różnorodnych dziedzin kultury w mieście i gminie. Ośrodek organizuje i współorganizuje liczne wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, spektakle teatralne, projekcje filmowe, warsztaty artystyczne oraz konkursy. Celem ośrodka jest zapewnienie mieszkańcom możliwości uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach kulturalnych, które dostarczają rozrywki, edukacji i wzbogacają życie społeczności lokalnej. Dodatkowo Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oferuje szereg warsztatów oraz zajęć stacjonarnych, podczas których mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Działalność MGOK przyczynia się do ożywienia kulturalnego miasta i gminy, zachęcając mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce. Dyrektorem MGOK Lwówek jest Krzysztof Waśko. W ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury działa także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek.

Siedziba: Aleja Emilii Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek

Warsztaty i zespoły działające przy MGOK Lwówek:

 • Lwówecka Orkiestra Dęta: Kapelmistrz – Sławomir Framski. Sekcje: instruktor instrumentów dętych blaszanych – Sławomir Framski, instruktor instrumentów dętych drewnianych – Ryszard Bochna, instruktor instrumentów perkusyjnych – Maciej Burzyński; http://orkiestra.lwowek.com.pl
 • mażoretki (przy Lwóweckiej Orkiestrze Dętej) – instruktor Lucyna Nowak
 • dziecięcie grupy taneczne „Błyskotki” – instruktor Lucyna Nowak
 • zespół śpiewaczy „Lwówianki” – instruktor Ryszard Bochna
 • indywidualne warsztaty wokalne – instruktor Edyta Kaczmarek-Rogacz
 • zespół „Trzy cztery raz” – instruktor Paweł Siudej
 • zespół „Soundlovers” – instruktor Szymon Wieczorkiewicz
 • zespół „Mała Grupa Społeczna” – instruktor Karol Rogacz
 • zespół „Albatross” – instruktor Karol Rogacz
 • Lwówecka Grupa Teatralna – instruktor Bogna Witosławska
 • Teatr Lwi Pazur – instruktor Mikołaj Troszczyński
 • dziecięca grupa teatralna „Mali aktorzy” – instruktor Dawid Poprawa
 • grupa filmowa – instruktor Adam Paschke
 • kółeczko plastyczne dla dzieci – instruktor Karolina Nowak
 • joga – instruktor Anna Koberling

https://mgok.lwowek.com.pl/