Biura Urzędu Miasta i Gminy

Parter

Sprawy Numer pokoju Adres e-mail Telefon
Sekretariat 4 urzad@lwowek.com.pl
sekretariat@lwowek.com.pl
stypendia@lwowek.com.pl
61 44 14 024
61 44 17 623 (fax)
Burmistrz 3 burmistrz@lwowek.com.pl 61 44 17 602
Sekretarz / Zastępca Burmistrza 5 sekretarz@lwowek.com.pl 61 44 17 617
Opłata za gospodarowanie odpadami 2 61 44 17 607
Świetlice wiejskie, OSP hol 61 44 17 624
Kierownik USC, kadry, działalność gospodarcza 6 usc@lwowek.com.pl 61 44 17 612
Ewidencja ludności, dowody osobiste, KDR 6 ew.ludnosci@lwowek.com.pl 61 44 17 603
Podatki 7 61 44 17 613

I piętro

Sprawy Numer pokoju Adres e-mail Telefon
Biuro Rady Miejskiej 8 rada@lwowek.com.pl 61 44 17 609
Księgowość 10 ksiegowosc@lwowek.com.pl
ks.budzetowa@lwowek.com.pl
61 44 17 615
Budownictwo, wycinka drzew 12 war.zabudowy@lwowek.com.pl 61 44 17 610
Drogi, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe,
porządek publiczny
12 drogi@lwowek.com.pl 61 44 17 610
Informatyk 13 informatyk@lwowek.com.pl 61 44 17 618
Skarbnik 14 skarbnik@lwowek.com.pl 61 44 17 605
VAT, dotacje, fundusz sołecki, opłaty dzierżawy 15 61 44 17 608
Gospodarowanie nieruchomościami, rolnictwo 16 rolnictwo@lwowek.com.pl 61 44 17 616

II piętro

Sprawy Numer pokoju Adres e-mail Telefon
Promocja 17 promocja@lwowek.com.pl 61 44 17 604
Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska 18 srodowisko@lwowek.com.pl 61 44 17 614
Przetargi, zamówienia publiczne 20 przetargi@lwowek.com.pl 61 44 17 606
Inwestycje 20 inwestycje@lwowek.com.pl 61 44 17 606
Oświata 21 oswiata@lwowek.com.pl 61 44 17 619