Skład Rady Miejskiej w Lwówku w kadencji 2018-2023

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Lwówek, Biuro Rady – pokój nr 8, każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00