Budżet Miasta i Gminy Lwówek

Wydatki publiczne

Rejestr zleceń, zamówień, umów w UMiG Lwówek nieprzekraczających wartości 130 000 zł / 30 000 Euro oraz wyniki postępowań przetargowych zawierających umowy, których łączna wartość przekracza kwotę 30 000 Euro dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.lwowek.com.pl/228/Wydatki_publiczne/.